O nás

Stavební společnost BARABA Brno, s.r.o. vznikla v roce 2001 se zaměřením na stavební práce prováděné hornickým způsobem, sanace průlezných kanalizačních stok, podzemních prostor a stavebních objektů.

Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem
a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem
Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení
Snížení energetické náročnosti budovy firmy BARABA Brno, s.r.o.

Služby

Činnost prováděná hornickým způsobem

 • Ražba štol
 • Hloubení šachet
 • Sanace podzemních prostor

Přípojky inženýrských sítí

 • Kanalizační
 • Vodovodní
 • Plynovodní

Oprava inženýrských sítí

 • Čištění průlezných stok
 • Sanace průlezných stok
 • Sanace objektů na inženýrských sítí

Provádění inženýrských sítí

 • Kanalizační stoky
 • Objekty na inženýrských sítích

Injektáže

 • Chemické
 • Cementové

Odvodnění komunikací

 • Oprava propustků a jiných objektů
 • Oprava uličních vpustí

Práce na vodních tocích

 • Oprava koryt vodních toků
 • Oprava objektů na vodních tocích

Speciální stavební práce

Reference

Činnost prováděná hornickým způsobem
2018
Brněnské komunikace a.s.
Brno, ul. Vranovská - Oprava uličních vpustí a jejich přípojek
Cca 2 800 000 Kč

2018
Brněnské komunikace a.s.
Brno, ul. Hybešova - Oprava uličních vpustí a jejich přípojek
Cca 1 100 000 Kč

2017
Brněnské komunikace a.s.
Brno, ul. Kounicova - Oprava uličních vpustí a jejich přípojek
Cca 2 800 000 Kč
Přípojky inženýrských sítí
2018
MSÚ s.r.o
Brno, ul. Kociánka. - Přípojka vody, dešťové a splaškové kanalizace
Cca 250 000 Kč

2017
MSÚ s.r.o
Brno, Jižní nám. - Přípojka vody, dešťové a splaškové kanalizace
Cca 230 000 Kč

2017
Stutární město Brno, ÚMČ Žabovřesky
Brno, ul. Minská – Přípojka kanalizace pro kino Lucerna
Cca 400 000 Kč
Oprava inženýrských sítí
2017
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Brno – Opravy průlezných stok
Cca 1 500 000 Kč

2017
REKSTAN, spol. s r.o.
Brno, horkovod – armaturní a zchlazovací šachty
Cca 1 700 000 Kč

2016
ČOV pro Rožnov pod Radhoštěm
Zubří – Oprava odlehčovací komory před ČOV, instalace 2x šoupě DN 800
Cca 350 000 Kč
Provádění inženýrských sítí
2018
TRASKO, a.s.
Luhačovice – zhotovení nových revizních šachet
Cca 150 000 Kč

2017
TRASKO, a.s.
Mikulov – zhotovení nových revizních šachet
Cca 250 000 Kč

2017
REKSTAN, spol. s r.o.
Brno, Líšeň – přeložka areálové kanalizace
Cca 400 000 Kč
Injektáže
2018
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
I. a II Březovský vodovod – Utěsnění průsaků proudící vody tlakovou injektáží v obezdívce štoly
Cca 300 000 Kč
Odvodnění komunikací
2018
Brněnské komunikace a.s.
Brno, ul. Dornych – Oprava odvodnění chodníku
Cca 90 000 Kč

2017
Brněnské komunikace a.s.
Brno, ul. Kounicova – Oprava uličních vpustí a jejich přípojek
Cca 2 800 000 Kč

České dráhy, a.s.
Trutnov – Oprava odvodnění areálové komunikace
Cca 150 000 Kč
Práce na vodních tocích
2018
Brněnské komunikace a.s.
Brno – Oprava paty opěrné zdi v korytě potoku Říčka a Veverka
Cca 160 000 Kč

2017
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Brno – Komínský potok
Cca 175 000 Kč

2017
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Brno – Ivanovický potok
Cca 200 000 Kč
Speciální stavební práce
2018
Brněnské komunikace a.s.
Brno, ul. Klajdovská – Oprava opěrné zdi
Cca 50 000 Kč

2018
Společenství vlastníků Černého 22
Brno ul. Černého – Oprava dešťové kanalizace v mezistřešním prostoru
Cca 100 000 Kč

2017
České dráhy, a.s.
Česká Třebová – Oprava jámy podúrovňového soustruhu
Cca 700 000 Kč

2017
České dráhy, a.s.
Česká Třebová – Příprava pro instalaci a instalace vyvažovacího stroje
Cca 90 000 Kč

2017
České dráhy, a.s.
Liberec – Odpadové hospodářství – ocelový přístřešek
Cca 700 000 Kč

Kontakt

Josef Gracias
jednatel, závodní
autorizovaný stavitel
pro vodohospodářské stavby
+420 605 447 221
Jiří Šejnoha
jednatel
+420 737 982 398
Ing. Marek Gracias
jednatel
závodní, báňský projektant
+420 731 507 883
Mgr. Michal Bořecký
jednatel
závodní, bezpečnostní technik
fakturace
+420 777 880 927