• Těsnění, zpevňování, stabilizace nadzemních a podzemních objektů
  • Použití dvousložkových polyuretanových pryskyřic Carbo Pur WF a Carbo Pur komp B při opravách stavebních objektů (štoly, opěrné zdi, podchody, propustky a pod.)
  • Výplňové a těsnící injektáže kanalizačních stok
  • Utěsnění stavebních konstrukcí proti prosakující vodě
  • Sanace hrází a přehradních nádrží, utěsňování průsaků v revizních a injektážních štolách
  • Sanace objektů postižených záplavami
  • Sanace betonových konstrukcí


Statické zajištění historických podzemních prostor v Brně
Chemická zpevňovací injektáž vodovodní štoly I. Březovského vodovodu