- Ruční čištění kanalizačních stok od DN 500 MM

- Odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných

- Oprava zjištěných závad a dokumentace stavu po ukončení prací


   

průběh čištění
stoky
  hotový stav