Stavební společnost BARABA Brno, s.r.o. vznikla v roce 2001 se zaměřením na stavební práce prováděné hornickým způsobem, na sanace průlezných kanalizačních stok, podzemních prostor a stavebních objektů.


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001
Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem