• Výstavba kanalizačních a vodovodních přípojek bezvýkopovou technologií
  • Štola ražená hornickým způsobem pro kanalizační přípojku DN200
  • Po vložení potrubí je volný prostor vyplněn hubeným betonem