CHEMICKÁ INJEKTÁŽ

Akce
Investor
Stručný popis předmětu díla

Rekonstrukce stoky
DN 900/1400

2003

Vodovody
a kanalizace
Havlíčkův Brod
Odstranění průsaků podzemní vody do stoky injektáž – BEVEDAN, BEVEDOL

Oprava vodovodní štoly

2004

BVaK Brno
Utěsnění průsaků ve vodovodní štole tlakovou injektáží - polyuretanová pryskyřice BEVEDAN, BEVEDOL

Oprava kanalizačních šachet
2004

RI- STAV
Litovel
Odstranění průsaků podzemní vody v kanalizačních šachtách injektáž - BEVEDAN, BEVEDOL

Rekonstrukce stoky
DN 900/1400

2006

Vodovody
a kanalizace
Havlíčkův Brod
- odstranění průsaků podzemní
  vody do stoky
  injektáž – BEVEDAN, BEVEDOL

Rekonstrukce stoky
C07

Brno 2007

TCHAS Ostrava
- Injektáž praocvních spár a netěsností

Stoka Tkalcovská
2007

OHL ŽS Brno
- Injektáž potrubí HOBAS DN1800 v místě přípojek

Stoka Palackého
2008

TCHAS
- Injektáž průsaků ve štole a revizních šachtách

Čistírna odpadních vod
2008

Vodovody
a kanalizace
Havlíčkův Brod
- Odstranění průsaků v usazovací nádrži

Historická štola Solniční
2008

Statutární město Brno
- Sanace podzemních prostor - statické opatření