ČIŠTĚNÍ PRŮLEZNÝCH STOK

Akce
Investor
Stručný popis předmětu díla

Ul.Bauerova
Brno

2002

BVaK Brno
- čištění 800m kmenové stoky
  DN 1600/2200
- oprava lokálních poruch

Mendlovo náměstí
Brno

2003

BVaK Brno
- čištění 400m kanalizační stoky
  DN 1200/800 mm
- oprava lokálních poruch

Tišnov
Cáhlovská ul.

2003

Vodárenská akciová společnost
Brno-venkov
- čištění 200 m stoky
  DN 2000/1100 mm
- oprava lokálních poruch

Ul. Uhelná
Brno

2004

BVaK Brno
- čištění 970 m kmenové stoky
  DN 3000/1700 a 2900/1800   mm

Banínský potok
Březová n/Svit.

2003

BVaK Brno
- vyčištění 850m koryta potoka
  v ochr. pásmu vodního zdroje   od nánosů