HLOUBENÍ ŠACHET

Akce
Investor
Stručný popis předmětu díla

Výkop spadišťové
šachty Bohunice

2002

Stavoreal
Brno
- hloubení šachty 300 x 580 cm,
  hl. 720 cm, pažené do oc.
  svařovaných rámů a pažnic
  UNION

Stavebně historický průzkum
města Brna
2000 – 2004
Statutární město Brno
- hloubení průzkumných šachtic
  různých profilů do hl. až 8 m
  pažených na dřevo

ČD
Česká Třebová

2004

Jan Naidr
stavební firma Praha
- rekonstrukce revizních
  kanalizačních šachet -   vybourání celého profilu    stávající šachty do hloubky   6m, osazení skruží,
  stupaček a poklopů