PÍSKOVÁNÍ

Akce
Investor
Stručný popis předmětu díla

Úpravna vody Švařec

2003
Wombat Brno
- opískování zainkrustovaného
  vodovodního potrubí DN 1000
  a 1600 mm

ZS Brno

2002 - 2004
HART-CZ, s.r.o.
Brno
- pískování ocelových   konstrukcí

Rekonstrukce stoky
Havlíčkův Brod

2003-2007
Vodovody
a kanalizace
Havlíčkův Brod
- očištění stěn revizních   kanalizačních šachet   pískováním, před jejich sanací

Úpravna vody Švarec
2005

WOMBAT Brno
Pískování ocelových nádrží

Pískování ocelových konstrukcí
2008

Brněnské vodovody a kanalizace
Pískování ocelových konstrukcí