RAŽENÍ ŠTOL

Akce
Investor
Stručný popis předmětu díla
Stavebně historický průzkum
města Brna

2000 - 2007
Statutární město Brno
- ražba průzkumných štol,
  různých profilů a délek

Kanalizační přípojky

2000 - 2008

Drobní investoři
- ražba klasických štol pro   vybudování nových   kanalizačních přípojek