SANACE PODZEMNÍCH PROSTOR

Akce
Investor
Stručný popis předmětu díla

Stavebně historický průzkum města Brna
2000 - 2008
Statutární město Brno
- výkopy průzkumných šachet
- ražby průzkumných štol
- odstranění havarijních stavů
  a statické zajištění   podzemních prostor jejich   vyklizení a vyčištění