SANACE STOK

Akce
Investor
Stručný popis předmětu díla

Rekonstrukce bet. stoky DN 800/1200

2002

Wombat Brno
- sanace stoky zednickým
  způsobem s použitím   speciálních sanačních hmot   oprava kanalizačních přípojek
  a revizních šachet

Rekonstrukce stoky DN 800

2004
Vodovody
a kanalizace Havlíčkův Brod
- oprava stoky- ŽB roury
  DN 800 v délce 250 m, trhliny,   spáry a kaverny vyplněny
  a zpevněny chemickou
  injektáží BEVEDAN, BEVEDOL
- osazení keramického žlabu
  profilu 300 mm v celé délce
  stoky

Odstranění havarijního stavu kanalizačních šachet

2004
Voda
Červený Kostelec
- oprava šachet vsazením
  sklolaminátových hrnců
  průměru 95 cm, osazení
  keramických žlabů ve dně
  šachty, osazení stupaček,
  výměna poklopů

Oprava kanalizace DN400 a DN500
2006

Vodovody a kanalizace Vsetín
Opravy šachet a železobetonového potrubí

Oprava kanalizace DN800/1200 a DN1000
2007

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
Sanace stoky a revizních šachet zednickým způsobem

Oprava kanalizace Česká Třebová
2008

České Dráhy
Opravy kanalizačních šachet, uličních vpustí a vodovodu

Opravy uličních vpustí
2008

MÚ Chotěboř
Výměna rámů a litinových mříží, oprava šachet

Opravy uličních vpustí
2008

Brněnské komunikace
Výměna rámů a litinových mříží

Opravy stokové sítě Brno
2000-2004
BVaK Brno
- Opravy lokálních poruch a havarijních stavů na stokové síti, opravy kanalizačních objektů