- Provádění průzkumu historických center měst

- Sanace a statické zajištění podzemních prostor


   

   

průběh opravy sklepních prostor

hotový stav